Suroviny na firemný časopis

Idete do toho, budete vydávať firemný časopis! A teraz čo? Len žiadnu paniku. Musí do seba zapadnúť viacero vecí, ale to nech vás neodradí. Užite si vzrušujúcu cestu, počas ktorej objavíte svoje nové talenty.

Pri tvorbe firemného časopisu potrebujete mať pod kontrolou niekoľko vecí:

  • Poznajte svoju cieľovú skupinu a prispôsobte jej štýl jazyka a výrazové prostriedky. Čím menej odborných termínov, tým lepšie. Časopis pre zamestnancov si rád prelistuje aj rodinný príslušník.
  • Dajte si záležať na koncepcii. Keď máte jasnú štruktúru a rubriky, viete, čo vám počas prípravy materiálov ešte chýba. Môžete si viesť databázu tém - niektoré témy znesú odklad, možno dozrejú a využijete ich v ďalších číslach.
  • Rôzni autori produkujú rôznu kvalitu. Vďaka koncepcii im poradíte aký dlhý text majú dodať (počet znakov) a ako ho majú spracovať - správa, rozhovor, analýza, reportáž. Napriek tomu sa nevyhnete redigovaniu. Označte všetko, čo v texte nie je jasné a požiadajte autora o dovysvetlenie! V sprievodných infoboxoch môžete k jednotlivým témam uviesť link na intranet, alebo video na vašej webstránke, alebo na sociálnych sieťach.
  • Pri každom texte si ujasnite, či ho bude sprevádzať obrazový materiál, alebo infografika. Fotografie sú dôležité! Text sa dá upraviť kedykoľvek, ale zachytenie jedinečného okamihu sa zopakovať nedá...
  • Po zredigovaní textov ich pošlite na kontrolu autorom, prípadne špecialistom, ktorí sú v textoch spomenutí. Sú všetky informácie a mená uvedené správne? Nemá už nikto žiadne pripomienky?
  • Grafická úprava. Je lepšie pracovať s odsúhlaseným materiálom. Keď sú už texty zalomené do strán, veľké zásahy do textov môžu "rozhádzať" grafiku. Niekedy sa však tomu nedá vyhnúť. Zalomené strany skontrolujte (celkový pohľad, rozdelenie slov, správnosť údajov v tiráži, v hlavičke, ostrosť fotografií a pod.).
  • Ak je všetko tak, ako má byť, môžete dať súhlas na tlač a tešiť sa spolu s kolegami na hotový časopis.

Už len dve veci. Ak to s budovaním vzťahov a reputácie myslíte vážne, dôležitá je pravidelnosť. Časopis musí vychádzať pravidelne, preto je časopisom. Nastavte si frekvenciu, ktorá bude pre vás postačujúca, udržateľná a podporí vaše firemné ciele.

Posledná, ale najdôležitejšia vec je úprimnosť. S propagandou nestrácajte čas - vaši zamestnanci vedia, ako to vo firme chodí. Problémy, prekážky, alebo nepríjemné témy sú rovnako ako úspechy normálnou súčasťou života. Ak chcete, aby zamestnanci verili časopisu, musíte držať jeho obsah tak blízko realite, ako je to možné. Iba tak sa časopis môže s odstupom času stať hodnotnou kronikou zachytávajúcou vývoj firmy a život ľudí v nej.