Časopisy pre zamestnancov

Keď Asociácia internej komunikácie robila na Slovensku prieskum (na vzorke 257 respondentov z 249 organizácií), ukázalo sa, že tlačený newsletter, alebo časopis používa 48% z nich. Päť percent organizácií časopis plánuje v blízkej dobe zaviesť. Najvyšší podiel na internej komunikácii v skúmaných organizáciách má intranet (80%). 

Samozrejme - ak všetci zamestnanci majú prístup k počítaču, je to médium prvej voľby. Najmä vo výrobných spoločnostiach to však nebýva pravidlom.

Výhodou časopisu pre zamestnancov je, že ho dostane každý zamestnanec bez ohľadu na prístup k počítaču. 

Ako šéf máte istotu, že všetci vo firme dostanú informácie v rovnakom čase a rozsahu, bez ich skreslenia medzičlánkami.

Dobrý časopis pre zamestnancov prináša dôležité informácie o vašej firme. Stratégiu a ciele firmy transformuje do podoby ľahko pochopiteľných príbehov a tie pomáhajú udržiavať emocionálnu väzbu so zamestnancami. Informuje aj o tom, ako zákazníci vnímajú vaše tovary, riešenia, alebo služby. Zamestnanci tak vedia, kto a ako využíva ich produkty, alebo služby. Dobrý časopis prináša pohľady z viacerých uhlov. Je pestrý, čitatelia sa tešia na ďalšie číslo.

Má ustálenú grafickú úpravu, štruktúru a rytmus. To uľahčuje čítanie a orientáciu v časopise. Najdôležitejší je však obsah. Ak stratégiu, ciele a hodnoty firmy prezentujete ako skutočné príbehy, ľudia sa s nimi ľahšie stotožnia. Myslite na to, že zamestnanci sú ambasádori firmy. Žijú vo svojich sociálnych okruhoch a delia sa o svoje zážitky, pocity a skúsenosti týkajúce sa pracoviska. Aj prostredníctvom nich si budujete imidž zamestnávateľa.

Dobrý časopis prináša dobre napísané texty a dobré fotografie. Čo to znamená, sa dočítate v článku Ale ja neviem písať! a Fotiť vie predsa každý...

Zmiešať texty a fotografie na dobrý časopis nestačí. Výsledok závisí od spôsobu, ako si pripravíte "suroviny" a ako ich použijete. Ako na to, si môžete prečítať v článku Suroviny na firemný časopis.

Už len krátky pohľad do histórie. Prvý časopis pre zamestnancov začal vydávať v roku 1882 Holanďan Jacob Cornelius van Marken. Bol majiteľom liehovaru a od začiatku vnímal toto médium ako nástroj obojstrannej komunikácie. Uvedomoval si, že ak chce angažovaných zamestnancov, musí dať priestor ich hlasom aj v časopise. Fungujúci časopis pre zamestnancov nie je hlásnou trúbou manažmentu. Toto zlaté pravidlo platí dodnes.