Časopisy pre zákazníkov

Aby váš zákaznícky časopis považovali zákazníci za dôveryhodný, nemal by sa podobať na reklamný katalóg. Kostru by mali tvoriť prínosné informácie v podobe kvalitných textov, fotografií a infografiky v harmonickom vizuálnom balení. Na prvý pohľad by malo byť zrejmé, že držia v rukách žurnalistický produkt.

Časopis by im mal odpovedať na otázky, ktoré si pri výbere, alebo používaní vašich výrobkov, alebo služieb kladú. A mal by ich aj nenútenou formou niečo nové naučiť. Ide o empatiu a úprimnú snahu zákazníkovi poradiť, nie iba predať mu produkt.

Čitateľsky pútavo stvárnené príbehy, v ktorých zákazníci nájdu riešenia či inšpiráciu prostredníctvom vašich výrobkov alebo služieb, patria k najúčinnejším metódam marketingovej komunikácie. 

Je dokázané, že pozitívny čitateľský zážitok zlepšuje vzťahy a stimuluje obchody.

Mnoho výskumov v Európe i v USA porovnávalo rôzne formy reklamy a marketingu. V súboji o pozornosť zvíťazili zákaznícke časopisy. Priemerný čas ich čítania totiž dosahuje 25 minút. To je čas, ktorý čitateľ venuje vášmu obsahu! Nesklamte jeho dôveru a poskytujte mu hodnotný a kvalitne spracovaný obsah. V čom podľa prieskumov spočíva sila časopisov?

  • Zákaznícke časopisy zvyšujú lojalitu k značke o viac ako 30%.
  • Takmer 50% čitateľov reaguje po prečítaní želaným spôsobom.
  • 94% čitateľov sa teší na ďalšie číslo časopisu.
  • 62% čitateľov odporúča časopis kolegom, alebo priateľom.
  • Zákaznícke časopisy stimulujú zvýšenie predaja v priemere o 8%.
  • 62% čitateľov si časopis odloží na dobu dlhšiu ako 1 týždeň.

(zdroj: Venture Publishing, Kanada)

Na dôvažok, prostredníctvom takéhoto časopisu si môžete budovať imidž zamestnávateľa, u ktorého stojí za to uchádzať sa o prácu. Príbeh firmy v podobe časopisu môžete dostať medzi ľudí na odborných veľtrhoch, konferenciách, na školách, alebo veľtrhoch práce. Dajte si ho vo formáte pdf aj na vašu webstránku. Firmy na Slovensku stále neobjavili prezentáciu magazínovým spôsobom...

Prvé zákaznícke časopisy k nám priniesli zahraničné firmy, ktoré ich už desaťročia využívajú v domovských krajinách. U nás sa zákaznícke časopisy sem-tam mihnú ako lastovičky na nebi. Ale zdá sa, že ich čas konečne prišiel!

Prečítajte si tiež článok Prečo firemné časopisy.