Musí to "sedieť"

AKO PRACUJEME

KAŽDÝ ČASOPIS je unikátny, vytvorený na mieru. Nechceme vám predať "náš" produkt, pretože tento vzťah nie je o nás. Je o vás, vašich očakávaniach a cieľoch. Preto vás najskôr potrebujeme spoznať a pochopiť, kam smerujete a čo je dôležité pre vašich zamestnancov a zákazníkov. Snažíme sa uchopiť kód jazyka, akým medzi sebou komunikujete.

Po analýze vašich cieľov navrhujeme obsah a formu komunikačných produktov a hľadáme spôsob, ktorý vám prinesie dlhodobý a želaný efekt.

Cesta od myšlienky k hotovému mediálnemu produktu je tvorivý a vzrušujúci proces. Je toho viac, čo musí do seba zapadnúť, aby produkt fungoval.

PROCES pozostáva z niekoľkých fáz. Po vytvorení a odsúhlasení koncepcie a obsahu (texty, fotografie, ilustrácie, infografika) nasleduje ich spracovanie (gramatická, štylistická a grafická úprava). Vytvoríme pre vás časopis, ktorý bude v súlade s dizajn manuálom vašej spoločnosti, no zároveň bude novým prvkom vizuálnej identity vašej firmy.

Celý proces podlieha jazykovej korektúre a kontrole správnosti údajov. Ak sa raz niečo spája s vaším menom, musí to "sedieť". 

Po odsúhlasení obsahu a grafickej úpravy vygenerujeme tlačový súbor (odošleme do tlačiarne), ako i súbor v elektronickej forme (napr. pre váš intranet, mailing a pod.). Potom už nasleduje tlač a doručenie časopisu do sídla vašej firmy, alebo na iné miesto.

V nasledujúcich týždňoch od vás očakávame spätnú väzbu s cieľom zhodnotiť, ako cieľové skupiny prijali časopis a (v prípade potreby) identifikovať kroky vedúce k jeho zdokonaleniu.

Viac si môžete prečítať v sekcii BLOG.