Prečo firemné časopisy

O kríze tlačených médií sa hovorí už roky a stále sú tu. V budúcnosti možno bude svet bez časopisov. Ale dnes? V trafikách je ich viac než kedykoľvek predtým...

Popredná anglická agentúra Headlines, špecializujúca sa na internú komunikáciu, je presvedčená, že časopisy prežijú:

Správy a rýchle informácie sa budú doručovať on-line, alebo tvárou v tvár, ale úloha časopisov ostane kľúčová. Časopisy, ktoré poskytujú hodnotný obsah, hrajú kľúčovú rolu v posilňovaní emocionálnej väzby so zamestnancami.

Aj podľa švédskych prieskumov (Sveriges Uppdragspublicister) sú firemné časopisy pre zamestnancov alebo zákazníkov jedným z najdôležitejších komunikačných kanálov. Vrcholoví manažéri oceňujú prínosy firemných časopisov pre manažment ľudských zdrojov, ako i v efektívnom budovaní a udržiavaní vzťahov so zákazníkmi.

Firemné časopisy existujú už viac ako 120 rokov a prežili aj nástup najnovších technologických "vychytávok", aplikácií a komunikačných kanálov. Viete, ako to začalo?

V roku 1895 sa John Deere rozhodol vydávať pre zákazníkov časopis The Furrow (brázda). Jeho zámerom nebol "tvrdý" marketing, The Furrow nebol katalóg výrobkov. Plnil edukačnú úlohu a ukazoval farmárom riešenia, ako pomocou nových technológií dosiahnuť vyššiu efektivitu. Pán Deere sa o rok neskôr pominul, ale jeho vklad do firemnej komunikácie stále žije. The Furrow dnes vychádza v 12-tich jazykoch v náklade 1,5 mil. výtlačkov v 40-tich krajinách.

My ľudia sme fyzické bytosti. Tlačený časopis je niečo fyzické, hmatateľné a v porovnaní s digitálnym produktom ho vnímame viacerými zmyslami. Je pre nás prirodzeným spôsobom prijímania informácií. Aby však plnil svoju úlohu, musí mať dobrú koncepciu a nesmie byť zameniteľný s reklamou.

Ľudia sú unavení z klasickej reklamy. Skôr prijmú premyslený obsah, ktorý prináša reálnu pridanú hodnotu a ktorým sa môžu inšpirovať. Takýto žurnalistický produkt podporuje marketingové ciele firiem. Moderne sa tomu hovorí content marketing. Neveríte? Viac sa dozviete v článku Časopisy pre zákazníkov.